logo

Boerderijschool 't Leeuweriksnest

't Leeuweriksnest is een boerderijschool geïnspireerd door de antroposofie.
In januari 2016 werden voor het eerst de deuren geopend. Eind augustus 2016 gaat de school weer open en nu ook met een nieuwe kleuterklas. De school is opgericht door een groep ouders die als ideaal hebben dat onderwijs werkelijk vrij is. Er wordt door de ouders en leerkrachten bewust gekozen om niet gesubsidieerd te worden door de overheid. Dit maakt de leerkrachten vrij om hun eigen onderwijs te organiseren en in te richten. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er in de kleuterklas geleerd wordt door te spelen en dat er in de onderbouw gekeken wordt naar wat ieder kind, ieder individu, nodig heeft. Dat lukt beter wanneer er geen verplichte toetsen of verplichte methodes gebruikt worden.
Dat betekent niet dat de kinderen vrij zijn om te doen en laten wat ze willen, de leerkrachten bepalen voor een groot deel het onderwijs. De ontwikkeling van het kind wordt nauwgezet gevolgd, niet door toetsen maar door onbevooroordeeld waarnemen. De leerkrachten vragen zich iedere dag af: ‘Met wat voor vraag komt dit kind naar mij toe? Wat heeft hij nodig om zijn innerlijke vragen te beantwoorden? Hoe kan ik hem daarbij helpen?’ Daarbij vinden zij het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen vanuit enthousiasme en verbondenheid.